online: 1 
poleć 
Zdrowie, Uroda, Higiena wewnętrzna

Lewatywy pomagają zlikwidować do 80% chorób
– Ajurweda, Dżud-szi


Regulamin Serwisów EnemaWorld.org

§1. POJĘCIA OGÓLNE.
 • REGULAMIN - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKA względem SERWISÓW oraz prawa i obowiązki ADMINISTRATORA względem UŻYTKOWNIKA.
 • UŻYTKOWNIK - każda osoba odwiedzająca SERWISY.
 • SERWISY - strony internetowe znajdujące się pod adresami http://www.lewatywa.info, http://www.lewatywa.edu.pl z których UŻYTKOWNIK ma prawo korzystać bezpłatnie.
 • PRZEDMIOT SERWISÓW - dystrybucja publikacji elektronicznej w formacie .PDF, przesyłanej do UŻYTKOWNIKA za pomocą poczty elektronicznej po zrealizowaniu PŁATNOŚCI.
 • PŁATNOŚĆ - uiszczenie opłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay S.A. w zamian za otrzymanie PRZEDMIOTU SERWISÓW.
 • BIULETYN INFORMACYJNY - wiadomości e-mail przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do UŻYTKOWNIKA przez ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK, zapisując się do BIULETYNU INFORMACYJNEGO na stronach SERWISÓW, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowych dotyczących PRZEDMIOTU SERWISÓW lub w przyszłości innych produktów i usług ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować z chęci otrzymywania BIULETYNU INFORMACYJNEGO poprzez kliknięcie w bezpośrednie łącze internetowe na dole każdej wiadomości e-mail.
§2. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU.
 • REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2010 i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
 • ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU w każdym czasie bez konieczności informowania o tym UŻYTKOWNIKÓW.
§3. WARUNKI KORZYSTANIA.

Warunki jakie muszą być spełnione do korzystania z SERWISÓW i PRZEDMIOTU SERWISÓW to:

 • Dokładne zapoznanie się z treścią REGULAMINU. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy natychmiast zaprzestać korzystania z SERWISÓW.
 • Sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox, lub Opera.
 • Posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 • Program do obsługi plików w formacie .PDF.
§4. REGULACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA.
 • Informacje i opinie zawarte w SERWISACH zostały zebrane i opracowane przez ADMINISTRATORA na podstawie źródeł uważanych za sprawdzone, wiarygodne, rzetelne, wartościowe i godne upubliczniania.
 • ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, w szczególności szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w SERWISACH.
 • Wszelkie informacje, prywatne opinie zamieszczone w SERWISACH mają charakter jedynie informacyjny i nie należy rozumieć ich jako:
 • Porady lekarskiej.
 • Wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych.
 • Braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych.
 • Wszelkie osoby lub podmioty - autorzy informacji zawartych w SERWISACH, oraz ADMINISTRATOR nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa, w szczególności szkody wynikające z ich zastosowania.
 • Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyrobów medycznych, wyboru terapii wskazane w SERWISACH winny być poparte konsultacją lekarską.
§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 • ADMINISTRATOR zobowiązuje się nigdy nie udostępniać danych o UŻYTKOWNIKACH osobom trzecim.
 • ADMINISTRATOR gromadzi dane o UŻYTKOWNIKACH i ich ilości jedynie w celach statystycznych.
§6. REKLAMACJE.
 • Wszelkie reklamacje związane z PRZEDMIOTEM SERWISÓW, UŻYTKOWNIK ma prawo zgłaszać do ADMINISTRATORA w ciągu 30 dni za pośrednictwem formularza na stronie: index.php?page=contact, podając swój adres e-mail oraz numer identyfikacyjny płatności.
 • ADMINISTRATOR zobowiązuje się do zwrotu uiszczonych wcześniej pieniędzy tytułem zakupu PRZEDMIOTU SERWISÓW za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 30 dni.
 • Wszelkie reklamacje związane z działaniem SERWISÓW, UŻYTKOWNIK ma prawo zgłaszać do ADMINISTRATORA za pośrednictwem formularza na stronie: index.php?page=contact.
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Mimo, iż ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań aby utrzymać płynność i ciągłość usług świadczonych za pomocą SERWISU, ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do SERWISÓW lub stałego zamknięcia SERWISÓW.